نقش زنان در پروسه صلح

HPC_Gender_Brochure_Dari_Page_1

صدای زنان افغان برای آتش بس و صلح

زنان افغان با ابتکار و کمک اعضای اناث شورای عالی صلح، جامعه مدنی، شبکه های زنان، جوانان و تمام مردم افغانستان یک کمپاین سراسری را تحت عنوان (صدای زنان افغان برای صلح و آتش بس) راه اندازی نموده است. تصمیم بر اینست تا پیام روشن اسلامی و ملی صلح در تمام کشور پخش گردیده و حمایت مردم از صدای صلح جلب گردد. 

این کمپاین برای ۳۰ روز دوام داشته و هدف آن اینست تا پیام صلح و آتش بس به تمام اطراف و اکناف کشور رسیده و برای تائید پیام صلح امضا های زنان از شهرها، قرا و قصبات جمع آوری گردند. صدای زنان افغان برای صلح و آتش بس یک حرکت سرتاسری بوده که از حکومت افغانستان، مخالفین مسلح و جامعه جهانی تقاضا مینماید تا به جنگ و خشونت نقطه پایان گذاشته و برای دریافت راه های مسالمت آمیز دست به کار شوند.

پیامها

Karzaiرئیس جمهور اسبق:

هر فرد از ملت افغانستان که به دلیل ظلم بد روشی واعمال دیگر حکومت افغانستان ویاخارجی ها مجبور به فرار ازوطن شده و تفنگ برداشته حکومت افغانستان و خارجی ها مکلفیت اصلی دارند تا ویرا به خاک پس گردانند به معذرت وبا عذر پس درخانۀ خود جا بجا شوند.ادامه...

شورای عالی صلح:HPCLogo

صلح مبرم ترین و اساسی ترین ضرورت و عالی ترین مرام یک جامعه است، بخصوص در جامعه ای مانند افغانستان که چندین دهه متمادی متحمل کشمکش ها و جنگهاى ویرانگر و تباهکن شده است ادامه... 

UstadRabani

شهید استاد برهان الدین ربانی:

"وکفی الله المؤمنین القتال" بیائید بر مصائب ملی خویش نقطه پایان گذاریم، وافغانستان قدرتمند سربلند وباعزت را بدست وبازوی توانای فرزندان خود بسازیم، ثبات وامنیت را خود تأمین نمایم ادامه... 

<p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="HPCLogo" src="images/stories/HPCLogo.png" height="201" width="200" /><strong>شورای عالی صلح</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>دارالانشاء</strong></p>
<hr />
<p>تاریخ: ۱۱/ثور/۱۳۹۰</p>
<p style="text-align: center;"><strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong><br /><strong>الصلح خیر</strong></p>
<p style="text-align: center;"><br /><img style="margin: 8px; float: left;" alt="UstadRabani" src="images/stories/UstadRabani.png" height="200" width="257" /></p>
<br />
<p>خداوند(ج) در قرآن کریم این عالیترین  سرچشمه نوروهدایت صلح را خیر وفضیلت خوانده وبه مسلمانان امر می کند چون دو گروه از مؤمنان باهم در حال جنگ ونزاع با شند سایرین بی تفاوت نه نشسته بلکه جهت فرونشاندن آتش جنگ هر دو طرف را به صلح دعوت نما یند" وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما".<br />بیش از سه دهه است که ملت مظلوم وزجر دیده ما در بستر از خون وآتش دست وپا می زند روزی نیست که خانواده های محروم وداغدیده ملت ما شاهد به خون غلطیدن پدران مادران،جوانان وکودکان خود نباشند.<br />وقوع این فاجعه های خونبار مغز واستخوان هر افغان با احساس ودرد مند را تکان میدهد، وضمیر ووجدانش را سخت آزرده می سازد.صلح برای ما فریضۀ دینی، وجیبۀ ملی ومبرم ترین  ضرورت ونیاز  اجتماعی ماست. <br />نجات ازفقر ومحرومیت، جهل وبیدانشی، جلو گیری از امراض مزمن که دامنگیر توده های عظیمی از افراد جامعۀ ماست بدون صلح خیال ومحال بیش نیست.<br />جنگ پیام آور وحشت، ویرانی، ذلت ومحرومیت،وصلح نردبان عزت وسربلندی رشد وارتقاء ملتها ست.جنگ نه تنها کارهای دنیوی ما را به مخاطره روبرو می سازد، بلکه سخترین آسیبی به پیکر ارزشهای دینی ما وارد می نماید.<br />شورای عالی صلح که بر مبنای سفارشات جرگه ملي مشورتی صلح ایجاد شده است اعضای آن ترکیبی است: از رهبران جهادی، علماء دینی، شخصیتهای با اعتبار ملی. این شورا از هیچ نوع تلاشی در جهت خاتمه دادن به جنگ وبرادرکشی دریغ نمی ورزد، این شورا تلاش می ورزد فرهنگ صلح وآشتی، محبت وهمدلی جای رسم وآئین جنگ وجدال، برخورد وخشونت را بگیرد. البته این مهمه تنها وجیبۀ شورای عالی صلح نیست، بلکه رسالت ومسئولیت ملی همه فرزندان این ملت آزاد وسربلند است.<br />شورای عالی صلح بنام ملت افغانستان از طالبان مسلح می خواهد  به خاطر سربلندی وعزت مسلمانان وپایان دادن به فاجعه درد ناک وخونین فعلی با  پروسه صلح و مصالحه ملي در کشور یکجا شوند، خواسته ها ومطالبات  خویش را روی میز مذاکره مطرح نمایند ودر جائیکه اهداف وخواسته بدون جنگ بدست می آید، دیگر نیازی به خصومت وخشونت نیست.<br />" وکفی الله المؤمنین القتال" بیائید بر مصائب ملی خویش نقطه پایان گذاریم، وافغانستان قدرتمند سربلند وباعزت را بدست وبازوی توانای فرزندان خود بسازیم، ثبات وامنیت را خود تأمین نمایم، وظیفه تأمین امنیت کشور را توسط نیروهای خارجی از سر وسیمای ملت خود پاک سازیم، و با عملی نمودن پروسه انتقال مسؤلیت تحکیم حاکمیت ملي را در کشور نهادینه سازیم. <br />تحولات افغانستان سرچشمه تحولات در منطقه وجهان است، دوام نا امنی، جنگ وخونریزی در افغانستان این قلب آسیا ما یه نا آرامی وبی ثباتی منطقه وجهان می گردد. ما از همه کشورهای منطقه وجامعه بین المللی تقاضا داریم، صادقانه در پروسه صلح با ملت ما یاری کنند. به امید آنروز که کشور عزیز ما افغانستان در صلح وآرامش بسر می برد وبه رنجهای فراوانیکه دامنگیر ملت مظلوم ماست نقطه پایان گذاشته شود.</p>
<p style="text-align: center;"><br />وما ذلک علی الله بعزیز<br />الیس الصبح بقریب</p>